El futur dels serveis municipals davant la reforma de l'administració local

dijous, 5 de febrer de 2015
Imprimeix

copc.org. El passat 30 de gener es va celebrar una jornada sobre el futur dels serveis socials municipals davant la reforma de l'administració local, organitzada pel Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya (COTSC), el Col·legi d'Educadores i Educadors de Catalunya (CEESC) i el Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya (COPC).

La jornada va néixer arran de l'aprovació de la Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL) que es posarà en marxa al desembre de 2015 i que estableix canvis molt importants pel que fa als serveis socials locals.

Alguns dels canvis destacats són: la reducció de les competències en serveis socials municipals, transferint aquestes a les comunitats autònomes i a les diputacions, priorització de la gestió privada, control pressupostari i financer dels serveis, i supressió d'entitats locals, amb la consegüent eliminació de llocs de treball i de serveis oferts a la ciutadania. S'han presentat més de 2000 recursos d'inconstitucionalitat contra la LRSAL per part d'institucions del món local que encara estan pendents de resolució.

Podeu llegir més sobre la jornada al PsiAra.